IMG_59411

Memorandum o razumijevanju između Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za UN Rezoluciju 1325 u Bosni i Hercegovini i trinaest nevladinih organizacija, potpisan je 29. listopada/oktobra u zgradi UN-a u Sarajevu. Memorandum predstavlja platformu za suradnju, koordinaciju aktivnosti i razmjenu informacija između relevantnih vladinih institucija i ključnih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima žena, mira i sigurnosti.

Ovo je prvi put da se uspostavlja model kontinuirane i održive koordinacije između predstavnika civilnog društva i institucija vlasti u BiH”, kazala je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

 “Ovo je na neki način historijski model u BiH, gdje je uspostavljen novi model suradnje, koji neće utjecati na kvalitetu samo vašeg rada, već će također imati određene implikacije na vaše kolege u drugim institucijama vlasti kako u BiH, tako i na globalnom nivou”, istakla je Anne- Marie Esper Larsen, predstavnica UN Women – Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

MoU_NVO