Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BiH posjetili su Centar za sigurnosnu saradnju RACVIAC sa sjedištem u Zagrebu, koji prestavlja jedinstvenu međunarodnu organizaciju vezanu za promicanje stabilnosti i sigurnosti u regiji.

DSC_1299

Tom prilikom uspostavljen je dogovor o saradnji i zajedničkim aktivnostima, a jedna od njih je organizovanje konferencije „Jednake mogućnosti: Provedba UNSCR 1325 i srodnih UN Rezolucija – razlike između propisanog (proglašenog) i stvarnosti” koja će se održati u oktobru 2014. godine.

Cilj ove konferencije je razvijanje okvira za praćenje i ocjenu ostvarenog napretka u provedbi UNSCRs 1325 i srodnih UN Rezolucija u zemljama koje učestvuju u RACVIAC-u (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Turske i Rumunije). Okvir za praćenje i vrednovanje će zasnivati na izradi indikatora za procjenu učinka, ciljeva i rezultata o kojima će učesnici diskutovati tokom Konferencije.

Kroz organizaciju ovog događaja uspostaviće se strateško partnerstvo sa regionalnim mehanizmima za praćenje implementacije Nacionalnih akcionih planova za implementaciju UNSCR 1325.

RACVIAC je osnovan 2000 kao regionalni Centar za kontrolu naoružanja i podršku u provođenja obaveza, u okviru III Radnog stola Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu, s ciljem pružanja kontroli naoružanja i obuku, promicanje izgradnje povjerenja i sigurnosti mjere i proširenja suradnju u jugoistočnoj Europi.