lokalni copy

Agencija za ravnopravnost spolova BiH u suradnji sa OSCE Misijom u BiH organizira sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija u BiH, a koji će se održati 17.juna 2014 u UNITIC-u, toranj A, 19 sprat.

Glavni cilj ovog sastanka je mapiranje svih inicijativa usmjerenih na položaj i povećanje broja žena u političkom i javnom životu BiH. U tom smislu Agencija je pokrenula inicijativu izrade zajedničkog pregleda aktivnosti svih organizacija civilnog društva i institucija BiH.

U pripremi za ovaj sastanak izradit će se nacrt dokumenta sa informacijama o već planiranim projektima i projektima koji su u toku, te će  biti govora o mogućim zajedničkim aktivnostima.

Prijava za učešće u ovom događaju vrši se isključivo putem online prijavnog obrasca koji se može pronaći na sljedećem linku (koji je dostupan samo za pozvane organizacije). Krajnji rok za prijavu je petak, 13. juni 2014.

U nastavku možete pronaći dnevni red ovog događaja.

Dnevni red

  • 12.00-13.30 Dolazak učesnika/Radni ručak (restoran Four Seasons, Alta tržni centar, treći sprat)
  • 13.30-15.00 Prezentacija mape aktivnosti
  • 15.00-16.00 Dogovaranje mogućih sinergija
  • 16.00-16.30 Pauza za kafu
  • 16.30-17.00 Zaključci i identificiranje slijedećih koraka

Napomena: Putne troškove za učesnike/ce koji dolaze izvan Sarajeva snosi organizator, te je refundiranje istih moguće isključivo uz račun za gorivo, a koji mora biti izdat u vremenskom okviru od 24h prije sastanka. Za učesnike/ce koji/e putuju autobusom, povrat novca će biti obračunat u skladu sa cijenom karte.