U prostorijama Vijeća Europske unije u Bruxellesu održava se sastanak čelnika zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU u organizaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE). Ta je ustanova ključna u pružanju podrške članicama kad je riječ o jednakosti između žena i muškaraca a tehnička pomoć koju pružaju pomaže potencijalnim članicama u usklađivanju s europskim standardima, borbi protiv diskriminacije i podizanja svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova. Sastanku prisustvuje i Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Europski institut za ravnopravnost spolova ove je godine pokrenuo Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) projekt “Pripremne mjere za sudjelovanje zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u EIGE rad”, čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta za proširenje zemalja u skladu s politikama EU u oblasti ravnopravnosti spolova. Ovo je pilot projekt koji se koristi za uspostavljanje kontakata, procijenjivanje potreba i očekivanja za proširenje zemalja, i istražiti načine / oblike suradnje sa EIGE nakon 2013. Cilj sastanka je predstaviti EIGE misiju, strukturu i mandat, stvoriti prostor za razmjenu dobre prakse i iskustva s državama proširenja u provedbi politike ravnopravnosti spolova i rodno osviještene politike vlade za proširenje EU, te graditi daljnju suradnju s EIGE i proširenje zemalja u području ravnopravnosti spolova.

Planirano je i održavanje Konferencije o gender pokazateljima. Još otkako je EIGE osnovan 2011. godine, najvažniji zadatak bio je utvrđivanje pokazatelja ravnopravnosti spolova koji se spominju u Strategiji za ravnopravnost žena i muškaraca 2010-2015 Europske komisije. Europski institut predstavit će rezultate svojih istraživanja Europskoj komisiji, Vijeću Europe, Europskom parlamentu i predstavnicima iz te oblasti iz zemalja članica i potencijalnih članica. Lansiranju konferencije pristustvuje i Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.