U periodu od 28. oktobra do 5. novembra 2012. godine u Bosni i Hercegovini boravila je Rashida Manjoo, specijalna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama. Tim povodom Agencija za ravnopravnost spolova BiH je pružila podršku u organizaciji posjeta i susreta specijalne izvjestiteljice sa tridesetak predstavnika/ca različitih institucija, svih nivoa vlasti u BiH.

Specijalna izvjestiteljica se zahvalila Vladi Bosne i Hercegovine na pozivu za zvanicnu posjetu, te svim sagovornicima iz organa vlasti na državnom, entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou, a posebno ženama koje su podijelile svoja lična iskustva nasilja i suočavanja s posljedicama.Izvjestiteljica je istakla da je ohrabrena pozitivnim stvarima koje je Bosna i Herecegovina uradila po pitanju borbe protiv nasilja nad ženama, kao što su potpisivanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te izradom raznih strateških okvira i akcionih planova, uključujući Akcioni plan za implementaciju UNSR 1325.

Međutim, Manjoo je primjetila da iako Bosna i Hercegovina ima dobru legislativu kada je u pitanju sprečavanje nasilja nad ženama, ali uspjeh tih zakonskih okvira onemogućen je zbog fragmentiranosti u zakonodavnim standardima i nedostatka koherentnosti među organima koji rade na imlementaciji, zbog čega žene ne ostvaruju svoja građanska, politička, socijalna, ekonomska i kulturološka prava.