U litavskom glavnom gradu, Vilniusu, održan je Treći sastanak zemalja proširenja u okviru IPA projekta „Pripremne mjere za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu Europskog Instituta za Ravnopravnost spolova“. Ovo je prvi projekt EIGE-a financiran iz IPA instrumenata a osnovni cilj mu je uspostaviti kontakte, procjeniti potrebe i očekivanja zemalja kandidatkinja i mogućih kandidatkinja, ali i istražiti načine eventualne buduće suradnje.

altArebQpR5QvCaVwlhJoPwKRY-78IU7BG3KJv026njXIPoSastanak je organiziran kako bi se unaprijedila komunikacija i razmjena informacija s Europskim institutom za ravnopravost spolova (EIGE), koji je iskoristio priliku i predstavio svoje aktivnosti, postignuća i status u sklopu IPA projekata.

EIGE je predložio uspostavu novog IPA projekta koji bi povećao sudjelovanje zemalja kandidatkinja i pomogao im u razvijanju kapaciteta na polju ravnopravnosti spolova.

Inače, na sastanku u Vilniusu sudjelovali su predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova.