IFC iz grupacije Svjetske banke sredinom maja je organizirao konferenciju u Beogradu s više od 70 sudionika, vodećih ljudi iz velikih kompanija koje imaju ogranke u državama zapadnog Balkana. S obzirom da je bilo riječi o zapošljavanju žena s prostora zapadnog Balkana, na konferenciji je sudjelovala i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić.

Zajednička je ocjena da bi privatni sektor trebao zauzeti veću ulogu kad je riječ o otvaranju više i boljih radnih mjesta za žene u ovoj regiji, ali i da bi suradnja državnih institucija i privatnog sektora trebala biti još veća. Stvaranje boljih radnih mjesta za žene neće samo popraviti njihove ekonomske izglede, već će i kompanijama pomoći da postanu kompetitivnije. U tom je smislu privatni sektor katalizator za stvaranje dodatnih i boljih radnih mjesta za žene u ovoj regiji.

Diljem zapadnog Balkana žene su suočene sa slabim sistemom podrške na radnom mjestu, uključujući i često preskupu brigu za djecu, ograničen pristup korporativnim mrežama, a sve to ograničava njihov potencijal za ulazak na tržište rada i napredak u karijeri.

IFC globalno podržava sudjelovanje žena u biznisu i to je vrlo važan dio njihove misije poticanja održivog razvoja u privatnom sektoru u zemljama u razvoju. IFS surađuje s financijskim ustanovama s ciljem proširenja financijskih usluga na žene poduzetnice kroz usmjerene kreditne linije, analize tržišta i izgradnje kapaciteta.