Na 5. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je „Usaglašavanje Izbornog zakona BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH“.

 Analizirajući uticaj postojećeg kombiniranog izbornog modela na rezultate nekoliko proteklih općih i lokalnih izbora, u smislu ostvarivanja ravnopravnog učešća spolova u zakonodavnim organima vlasti, Komisija je konstatirala da sadašnji izborni model to ne omogućava, s obzirom na to da broj žena u ovim organima na državnom i entitetskom nivou ne prelazi 22%, što je gotovo dvostruko manje od zakonskog minimuma, dok zastupljenost općinskih vijećnica i članica kantonalnih skupština u prosjeku ne prelazi 15%.

 Stoga je Komisija razmatrala moguća rješenja koja se primjenjuju u drugim državama kao što je model garantiranih mjesta za manje zastupljeni spol (40%), model zatvorenih lista, kao i model kojim bi se promijenila izborna kvota za jedan spol na otvorenim listama, uz promijenjeni način redoslijeda kandidata i uz odgovarajuće promjene sastavljanja kompenzacijskih listi.

ANALIZA MOGUĆIH RJEŠENJA

https://www.parlament.ba/sadrzaj/plenarne_sjednice/Default.aspx?wsid=17003

Vodeći računa o dobrim i lošim stranama svakog od navedenih modela, a imajući u vidu i stavove političkih stranaka, kada su u pitanju promjene o kojima je riječ, Komisija je, potpunom saglasnošću svojih članova, odlučila predložiti način na koji bi izmjene mogle biti provedene:

A. PROMJENE KOJE SE ODNOSE NA OPĆE I LOKALNE IZBORE (U MJERI U KOJOJ SE ODNOSE NA TAJ NIVO VLASTI)

A1. Na listama za direktne kao i za kompenzacijske mandate povećati kvotu za listu kandidata u članu 4.19, odnosno uvesti paritet na listama kandidata (50:50) uz naizmjenično„redanje“ kandidata oba spola na listi kandidata;

A2. Na listama za kompenzacijske mandate nosilac liste treba biti pripadnik onog spola koji je ukupno manje zastupljen na listama za direktne mandate tog političkog subjekta;

A3. Ako politički subjekt učestvuje s više izbornih lista za izbor doma naroda, nosioci listi moraju biti kandidati različitog spola.

B. PROMJENE KOJE SE ODNOSE NA LOKALNE IZBORE

B1. Ako politički subjekt na izborima istakne svoje kandidate za općinsko vijeće i za načelnika općine, tada nosilac liste za općinsko vijeće i kandidat za načelnika općine ne mogu biti lica istog spola.

Komisija je konstatirala da predložene promjene neće proizvesti trenutni učinak u smislu zakonom propisane zastupljenosti spolova u zakonodavnim organima vlasti, ali će na predloženi način kandidatkinje biti vidljivije, bit će ih više na izbornim listama, kao i na mjestima nosilaca lista.

Na predloženi način bit će stvorene podjednake šanse za kandidate oba spola, a i političke stranke bit će motivirane da jačaju žene kao svoje političke predstavnice u zakonodavnim, a posljedično, nadamo se i sve više i u izvršnim organima vlasti.

Komisija je svoje zaključke dostavila u vidu Preporuka Interesornoj radnoj grupi za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o financiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.