Na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrana su i usvojena su izvještaji Agencije za ravnopravnost spolova BiH sa zaključcima i preporukama:

Izvještaj o provođenju Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za Bosnu i Hercegovinu za period od 2009. do 2011. godine, za 2010. godinu

Izvještaj o provođenju Akcionog plana za provođenje UNSC-ove rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu;

Četvrti i peti periodični izvještaj UN-a o CEDAW-u Bosne i Hercegovine.

 1.    Izvještaj o provođenju Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za Bosnu i Hercegovinu za period od 2009. do 2011. godine, za 2010. godinu, sa zaključcima

1.    Predstavnički dom podržava zaključke i preporuke sadržane u Izvještaju o provođenju Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za Bosnu i Hercegovinu za period od 2009. do 201 1. godine, za 2010. godinu i zahtijeva njihovo provođenje;

2.    Predstavnički dom konstatira da je potrebno pristupiti donošenju nove Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za Bosnu i Hercegovini za naredni period.

Kompletan tekst Prijedloga Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH možete preuzeti ovdje.

 2.    Izvještaj o provođenju Akcionog plana za provođenje UNSC-ove rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu, za period od 27.7.2010. do 27.7.2011. sa zaključkom:

Predstavnički dom ohrabruje sve institucije kao i organizacije civilnog društva na ispunjavanju utvrđenih ciljeva i podržava naredne korake u provođenju Akcionog plana za primjenu UNSC-ove Rezolucije br.1325 ,,Žene,mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini.

 Kompletan tekst Prijedloga Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH možete preuzeti ovdje.

 3.    Četvrti i peti periodični izvještaj UN-a o CEDAW-u Bosne i Hercegovine, sa zaključcima:

1.    S obzirom na to da nadležna ministarstva uglavnom ne provode odredbu dlana 30. Zakona o ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.16/03 i 102/09) o obaveznom usaglašavanju propisa s odredbama ovog zakona, preporučuje se Vijeću ministara BiH da, prije utvrđivanja prijedloga zakona i drugih propisa, njihove nacrte ubuduće dostavlja Agenciji za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, radi pribavljanja mišljenja ousaglašenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

 2.    Predstavnički dom konstatira da je Agenclju za ravnopravnost spolova BiH, zbog Značajnog povećanja aktivnosti, posebno u provodenju strateških dokumenata kao što su Gender akcioni plan i Akcioni plan za provođenje UN-ove Rezolucije 1325,potrebno dodatno kadrovski ojačati.

Kompletan tekst Prijedloga Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH možete preuzeti ovdje.