Konferencijom “Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini”, izložbom radova i otvaranjem male bibilioteke ravnopravnosti spolova danas je u Sarajevu počelo obilježavanje Sedmice ravnopravnosti spolova.

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana žena posvećeno je promociji i unapređenju položaja žena u svim oblastima života i rada.

Događaj su organizirali Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Američka ambasada u Sarajevu, Atlantska inicijativa i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Kako je kazala direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, ove će godine fokus biti na ekonomskom osnaživanju žena jer je samo ekonomski neovisna žena, jaka žena koja se može boriti protiv stereotipa i nasilja. Dodala je kako je zabrinjavajući nepovoljan ekonomski i socijalni status žena i nizak stepen njihovog sudjelovanja u političkom i javnom životu, a stereotipi vezani za spol i predrasude također ostavljaju posljedice na ravnopravnost spolova.

DSC_1065

Ovaj dan, nažalost, više služi kao podsjetnik na neravnopravnost. Statistike govore o diskriminaciji žena na svim nivoima, a najvidljivija je ona na području rada i zapošljavanja. Ekonomsko osnaživanje žena je ključno za njihov napredak“ – kazala je Samra Filipović – Hadžiabdić.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić je istakao da postoji duga tradicija obilježavanja Međunarodnog dana žena, dodajući da je za stvaranje uvjeta za razvoj demokratskog društva uloga žene od velike važnosti.

Ono što je zadaća ovog ministarstva jest da stvaramo zakonske preduvjete, ambijent da pomažemo sve aktivnosti koje provode institucije BiH. Muškarci niti smo toliko sposobni niti dominantni niti bezgrešni da imamo dominantnu poziciju u ovom i svakom društvu“ – kazao je Ljubić.

Predsjedajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Niko Lozančić, izrazio je zadovoljstvo što je Sedmica ravnopravnosti spolova postala tradicija koja iz godine u godinu prikuplja sve veći broj partnera. Dodao je kako je zato bitno Sedmicu ravnopravnosti spolova učiniti što zanimljivijom i sadržajnijom.

Šef Misije OSCE-a u BiH Fletcher Burton je u obraćanju kazao da OSCE podržava sve partnere na ovome polju, podržavaju organizacije civilnog društva u razbijanju stereotipa, u razbijanju predrasuda i izgradnji povjerenja među svim grupama.

Ključ je održivi napredak na polju ravnopravnosti spolova i na polju napredovanja u osnaživanju žena. OSCE ima strateški pristup prema ovom pitanju. Postoji akcioni plan za ravnopravnost spolova, a uspostavljena je i jedinica koja se bavi ovim pitanjima“ – naglasio je Burton.

Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas Hill podsjetio je da je godinama ženama u SAD-u koje su željele raditi bilo omogućeno samo da rade kao učiteljice ili medinske sestre, a danas su one astronautkinje, ljekarke, policajke, vojnikinje, političarke i sutkinje. Naglasio je da je SAD u BiH s domaćim partnerima da bi se eliminirala diskriminacija i stereotipi u sudovima, kazavši da BiH ima dobre zakone koje je još potrebno implementirati da bi se potpuno ostvarila ravnopravnost spolova.

U Sedmici ravnopravnosti spolova sagledavaju se rezultati i problemi u jačanju uloge žene, razmatra se sprječavanje svih oblika diskriminacije zasnovane na spolu, te poštivanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava žena u Bosni i Hercegovini.