Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine održao je svoju četvrtu sjednicu 13. i 14. maja/svibnja u Sarajevu. Raspravljano je o radnom tekstu Revidiranog Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite u razdoblju od 2013. do 2016. godine.

Bilo je riječi i o ulozi Odbora za Rome u monitoringu i ocjeni Akcionih planova za rješavanje problema Roma, a članovi Odbora iznijeli su svoje aktivnosti provedene od posljednje sjednice ovog tijela.