Komisija za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine BiH i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine su u utorak 27.09.2011. godine organizirali drugu radionicu na temu “Osnaživanje kapaciteta parlamenta putem jačanja uloge žena u politici”, kao nastavak radionice u julu 2011 godine.

Radionici su prisustvovali predstavnici i predstavnice  Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH, Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centra FBiH i udruge “ŽENA BIH” Mostar kao i ureda UNDP u Sarajevu.

Na radionici je prezentiran finalni izgled sva tri zakona o policijskim službenicima, koji su nakon prve radionice dotjerani u normativno-tehničkom pogledu te je dodato obrazloženje zakona, u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa.

Nakon toga učesnicima je prezentiran rad Agencije za ravnopravnost spolova BiH na uskladjivanju državnog i entitetskih ustava sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH i međunarodnim standardima.

Na kraju je novinar Almir Terzić održao prezentaciju pod naslovom „Kako koristiti medije u promoviranju političke participacije žena“.

 Nakon saslušanih prezentacija i diskusija u kojima je učestvovala većina prisutnih prihvaćeni su sljedeći zaključci:

1.    Učesnici konstatiraju da su postignuti očekivani rezultati radionica utvrdjeni projektom;

2.    Utvrdjuju se sljedeći dokumenti:

a) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i      Hercegovine;

b) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije  Bosne i Hercegovine;

c) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Republike Srpske.

 3.    Učesnici su saglasni da će, u okviru svojih nadležnosti, voditi brigu da se zakoni o policijskim službenicima usklade sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na način kako je to dokumentima iz prethodnog zaključka utvrdjeno;

4.    Neophodno je da resorna ministarstva ispune svoju obvezu iz Zakona o  ravnopravnosti spolova u BiH, te usklade zakone sa ovim Zakonom;

5.    Političke stranke  imaju veliku odgovornost da prepoznaju značaj žena i daju im odgovarajuću i zasluženu ulogu i mjesto u stranačkim tjelima, kao i na izbornim   listama, te ih na primjeren način i promoviraju tijekom izborne kampanje. Istovremeno se iskazuje i neophodnim da se u Zakonu o političkim strankama utvrdi obveza ugradjivanja u stranačke statute principa i kvota za oba spola u stranačkim tijelima,  sukladno Zakonu o  ravnopravnosti  spolova u BiH;

6.    Konstatira se da kampanje koje imaju za cilj da promoviraju kandidatkinje pred izbore nisu na adekvatan način koncipirane i često imaju suprotan efekt, pa je potrebno da ubuduće budu osmišljenije i pripremljene uz suradnju nevladinih organizacija i gender mehanizama;

7.    Neohodno je nastaviti i proširiti suradnju svih koji se bave pitanjima ravnopravnosti  spolova jer samo tako možemo postići ostvarivanje principa za koje se zalažemo.