MEĐUNARODNI DAN MUŠKARACA

menengage

Međunarodni dan muškaraca se obilježava 19. novembra od 1999. godine u 50 zemalja svijeta na svim kontinentima, Bosna i Hercegovina već drugu godinu zaredom obilježava ovaj dan.

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana muškaraca uključuju unapređenje zdravlja muškaraca, mladića i dječaka, unapređenje mira, sigurnosti i kvaliteta života, harmonizaciju odnosa među spolovima, promociju ravnopravnosti spolova, te naglašavanje pozitivne uloge muškaraca u društvu. Takođe ovaj dan se obilježava u cilju promoviranja pozitivnih primjera uloge muškaraca u društvu, te njihovih dostignuća i doprinosa zajednici, porodici, braku i brizi oko djece.

Imajući u vidu izazove koje nameće borba za ostvarivanje ravnopravnost spolova, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je prepoznala muškarce kao ključne partnere u ovom procesu. Kao i njegov prethodnik, drugi Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2017. previđa uključivanje muškaraca u promociji ravnopravnosti spolova, odnosno značaj njihove uloge.

Obzirom da su neravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola pitanja koja utiču na ostvarivanje prava i žena i muškaraca, radi efikasnog rada na otklanjanju neravnopravnosti spolova i diskriminacije na osnovu spola, neophodno je poticati veće uključivanje muškaraca kao saveznika. Uključivanje muškaraca i dječaka u sve segmente ravnopravnosti spolova dovodi do smanjenja nasilja u kojima su počinitelji muškarci, vodi ka unapređenju partnerskih i porodičnih veza, jača inicijative ženskog pokreta, utiče na poboljšanje zdravlja i žena i muškaraca, dječaka i djevojčica sa ciljem ubrzanja i efikasnosti svih drugih intervencija na polju ravnopravnosti spolova.

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba