Gender week

Print2003. godine  potekla je ideja da se 8. Mart obilježava kroz Gender Week, odnosno da cijela sedmica u martu bude posvećena pitanjima, promociji i unaprijeđenju položaja žena u svim oblastima života i rada. Tokom Gender Week-a potrebno je sagledati rezultate i probleme u jačanju uloge žene i na sprečavanje svih oblika diskriminacije zasnovane na spolu, te poštivanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava žena u Bosni i Hercegovini.

GENDER WEEK 2014. godine se obilježava u periodu od 03.03. do 07.03.2014. godine.

Gender week 2014 – 03.-07.03.2014.

 

ORGANIZACIJA

AKTIVNOST

MJESTO ODRŽAVANJA

DATUM

AI i ARS BiH Stereotipi i ravnopravnost spolova u BiH Velika sala, PS BiH 03.03.2014.
GC RS i Omladinski savjet RS Radionice za djevojke i žene„Timski rad i liderstvo“ Dom omladineBanja Luka 03.03.2014.(12:00-18:00h)
KORS Dodjela Nagrade Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS BiH 04.03.2014.(10:30-11:00h)
KORS i OSCE Tematska sjednica KORS: „Sudska zaštita od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u obitelji“ Plava salaPS BiH 04.03.2014.(11:00-14:30)
GC RS, JU SC „Borik“ Banja Lukai WINS, Banja Luka „Dan ženskog sporta“ Sportska dvorana BorikBanja Luka 04.03.2014.(12:00-14:00h)
OSCE i KORS Rad u parlamentarnimradnim tijelima Plava sala, PS BiH 05.03.2014.(9:00–16:30h)
Nansen Dialog Centar Promocija filma „Zviždačica“ Hotel Europa 05.03.2014.(12:00h)
GS RS i Perpetuum mobile, Centar za razvoj mladih i zajednice, Banja Luka „Rodna ravnopravnost kroz oko kamere“, projekcija video i dokumentarnih materijala Dom omladineBanja Luka 05.03.2014.(12:00-14:00h)
GC RS i pozorište Jazavac Predstava Pozorište Jazavac,Banja Luka, dvorana Obilićevo 06.03.2014.Večernji sati
GC RS, Norveška ambasada,Nezavisni univerzitetBanja Luka Forum „Žena i moć: Koliki je stvarni uticaj žena u javnom i političkom životu?“ Banski dvor, Banja LukaSvečani salon 07.03.2014.(12:00-14:00)