GCFBIH predsatavlja sažetak Analize podataka o spolnoj strukturi kandidata/kandidatkinja nakon Lokalnih izbora 2020.godine, uz komparativnu analizu u odnosu na prethodni izborni ciklus.

Ključne aktivnosti se odnose na analizu udjela žena na kandidatskim listama, kao kandidatkinja i kao nositeljica lista, te promjenu u odnosu na Lokalne izbore iz 2016.g. Poseban fokus je na utvrđivanju rodnog jaza u rezultatima lokalnih izbora i promjenu u odnosu na 2016.g.

Istraživanje će biti predstavljeno u aprilu 2021.godine.

SAŽETAK_preuzmi_Sazetak