Kampanjom #bolje'vako Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova promoviše pozitivne partnerske odnose i nenasilnu komunikaciju sa djecom.

Nasilje u porodici je naučeni i transgeneracijski prenosiv obrazac ponašanja. Međutim, moguće je usvojiti i pozitivne oblike komunikacije ukoliko postoji spremnost za promjenama.

„Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom. Budimo primjer drugima. Promijenimo društvo, promjenom sebe.“

Ukoliko se nasilje u porodici desi, ono predstavlja krivično djelo. Postoji obaveza prijavljivanja nasilja u porodici najbližoj policijskoj stanici. Policija sačinjava izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i predlaže jednu ili više zaštitih mjera, tako da žrtva dobija zaštitu neovisno o trajanju ili ishodu krivičnog postupka.

Putem besplatnog SOS telefona 1265 možete dobiti savjete kako postupiti u slučajevima nasilja u porodici i koji su to koraci u postupku zaštite i prijave nasilja.

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“