Budžeti na lokalnom nivou mogu na pravi način prioritizirati i adresirati različite potrebe žena i muškaraca. Danas smo sa 1️2️ općina/opština i gradova diljem 🇧🇦 potpisali memorandume o razumijevanju s ciljem unapređenja rodno odgovornog budžetiranja i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou. Radujemo se zajedničkom radu kojim ćemo u narednom periodu unaprijediti rodnu ravnopravnost u gradovima i općinama/opštinama!

@banjaluka.gu @gradbosanskakrupa @opcinacentarsarajevo Opština Istočna Ilidža, Grad Lukavac, Grad Mostar, @grad_prijedor_prezentacija @prnjavoropstina
opstina_srbac Općina Tešanj @opcinatravnik
@gradtrebinje_rs

U partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama u BiH, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom RS, Gender centrom FBiH