Ovim putem obavještavamo sve podnosioce prijedloga projekata koji su se prijavili na Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava podrške razvoju kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova koji će se finansirati iz sredstava USAID projekta da će zbog Odluke o proglašenju stanja nesreće zbog koronavirusa na području Federacije BiH od strane Vlade Federacije BiH od 16.03.2020. godine Informacija o odobrenim projektima biti objavljenja nakon prestanka stanja nesreće.
Također, zbog trenutne situacije nije moguće predvidjeti početak implementacije planiranih projekta. S tim u vezi, nova vremenska dinamika realizacije odobrenih projektnih prijedloga će se dogovoriti prije potpisivanja ugovora sa institucijama i organizacijama čiji projekti budu odobreni.

S poštovanjem,
Gender Centar Federacije BiH