JAVNA RASPRAVA: Pregled napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju za Federaciju Bosne i Hercegovine (2014 2019) (Odgovori na Upitnik UN CSW)

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u toku izrada Odgovora na Upitnik UN CSW s ciljem izrade sveobuhvatne analize implementacije Pekinške deklaracije, uz poseban fokus na izazovima i preprekama za postizanje rodne jednakosti i jačanja uloge žena, kao i doprinos njene implementacije postizanju ciljeva održivog razvoja poznatih pod nazivom Agenda 2030.

Budući da je ostavljen jako kratak rok za izradu Prijedloga odgovora na Upitnik, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine je Radnu verziju odgovora, za područje Federacije BiH, pripremio na temelju:

– izvještaja podnesenih međunarodnim tijelima za praćenje ugovora o međunarodnim ljudskim pravima, naročito UN CEDAW Komitetu

– raspoloživih informacija u Gender Centru federacije Bosne i Hercegovine

– raspoloživih informacija na veb stranicama relevantnih federalnih institucija i civilnog sektora

– raspoloživih informacija iz relevantnih sektorskih izvještaja koje je ranije razmatrala i usvajala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

– raspoloživih informacija koje su dobijene od relevantnih federalnih institucija na temelju zahtjeva iz Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine

U izradu Odgovora na Upitnik UN CSW u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je uključiti svu zainteresiranu javnost i prikupiti što više povratnih informacija. Pozivamo sve zainteresovane (organizacije civilnog društva, privatni sektor, udruženja, sindikat, medije, akademsku zajednicu,…) da dostave svoje primjedbe i sugestije na dokument “Radna verzija odgovora na Upitnik UNCSW”.

Konsultacije u vidu radionica sa relevantnim predstavnicima „zainteresiranih strana“, uz podršku UNWOMEN, održat će se u procesu izrade Izvještaja/Pregleda napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju za Bosnu i Hercegovinu 2014-2019, u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Prijedlozi i sugestije, u ovoj fazi, mogu se dostaviti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine elektronski na: protokol@gcfbih.gov.ba ili poštom na adresu: Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, Ul. Put života broj 2, 71 000 Sarajevo.

Rok za dostavu prijedloga i sugestija je najkasnije do 03. april 2019. godine.

PREUZMITE RADNU VERZIJU ODGOVORA NA UPITNIK UNCSW