Saopštenje za javnost Gender Centra Federacije BiH povodom obiležavanja 15. oktobra –  Međunarodnog dana žena na selu

Ideja da se 15. oktobar posveti svim seoskim ženama u svijetu, kao i njihovim pitanjima i interesima, pokrenuta je na konferenciji UN-a posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine. Cilj obilježavanja ovog Dana je dugoročno osnažiti poziciju žena iz ruralnih područja i ohrabriti ih da aktivnije učestvuju u društvu kako bi ostvarile značajniju ulogu u svojim zajednicama kroz različite aktivnosti.

Žene u ruralnim područjima doprinose blagostanju svojih porodica i razvoju domaćinstava na selima. Dosadašnje analize su pokazale da, iako su žene vitalni faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru održivog razvoja, ostaju marginalna tema.

Neophodno je osigurati bolji položaj žena u ruralnim sredinama, naročito u oblasti obrazovanja, prekvalifikacije, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, nasilja u porodici i pružanja različitih vrsta usluga stanovanja i komunikacije. Žene koje su cijeli život živjele i radile u domaćinstvu i u poljoprivredi, u većini slučajeva, nemaju penzija niti prihoda. U starijoj životnoj dobi više nisu sposobne za privređivanje pa su u najvećoj opasnosti od ekstremnog siromaštva i problema neadekvatnog pružanja zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve relevantne faktore našeg društva da podrže progres i brigu o ženama na selu, jer njihov progres jeste i progres cijelog društva.

 Gender centar Federacije BiH svim ženama u seoskim područjima Bosne i Hercegovine i diljem svijeta čestita Svjetski dan žena na selu