Na Jahorini je od 21. do 23. marta održan trodnevni seminar pod nazivom „Uloga parlamentarnih tijela za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini“ za predstavnice/ke Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Seminar je imao za svrhu unaprjeđenje znanja novoizabranih parlamentarki/parlamentaraca o institucionalnom, regulatornom i strateškom okviru, kao i u vezi njihove uloge kao članica i članova parlamentarnih tijela u procesu jačanja rodne ravnopravnosti u BiH.

Na seminaru je, pored ostalih, učestvovala i Božena Jelušić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, koja je prisutnima prenijela iskustva uspješnog djelovanja ovog parlamentarnog tijela u Crnoj Gori a predstavnik ODIHR-a, Saša Gavrić, predstavio je dobre prakse i naučene lekcije iz rada sličnih parlamentarnih komisija više evropskih država.

Ova zajednička aktivnosti Misije OSCE-a u BiH, Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH provedena i Gender centra Federacije BiH a u saradnji sa OSCE-ovim Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i poslužila je ujedno i kao prilika za razgovor između parlamentarnih tijela i institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova o saradnji i budućim aktivnostima na unapređenju ravnopravnosti spolova u okviru mandata tijela zakonodavne vlasti.