U Neumu je danas, 30. maja/svibnja održana 7. sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj je potpisan Memorandum o saradnji između Saveza općina i gradova FBiH i Gender Centra Federacije BiH.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, Hamdo Ejubović i direktorica Gender centra FBiH, Ana Vuković su potpisivanjem Memoranduma ozvaničili već uspostavljenju saradnju koja će omogućiti daljnje jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, kroz različite oblike edukacija iz oblasti ravnopravnosti spolova, ali i drugih aktivnosti.

Posvećeni zajedničkom cilju jačanja značaja, učešća i efikasnosti jedinica lokalne samouprave da provode aktivnosti propisane Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, te da realizuju aktivnosti usaglašene sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou, potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji, Gender centar FBiH i Savez općina i gradova FBiH potvrđuju da će zajednički usaglašavati i podržavati provedbu planiranih aktivnosti u radu sa jedinicama lokalne samouprave, a što uključuje zagovaranje, iznalaženje resursa i baze znanja o radu jedinica lokalne samouprave u oblasti ravnopravnosti spolova, te ostalim aktivnostima u skladu sa projektima i strateškim planovima.