U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je potpisan Memorandum o zajedničkom djelovanju u programima pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici. Memorandum su potpisali predstavnici Gender centra FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i nevladinih asocijacija “Budućnost” iz Modriče i Fondacije INFOHOUSE iz Sarajeva.

To su programi zapošljavanju žena u okviru Projekta “Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici”, koji finansira Evropska unija.

Memorandumom je ozvaničena međuinstitucionalna suradnja na unapređenju pristupa finansijama i programima za pokretanje biznisa žena iz ove marginalizirane grupe.

Lejla Hodović iz Gender centra FBiH je, na konferenciji za medije održanoj povodom potpisivanja Memoranduma, rekla da su na sastanku u sjedištu Vlade FBiH razmatrane mjere za zapošljavanje i podršku ženama žrtvama porodičnog nasija jer je stopa zastupljenosti ove vrste nasilja još zastrašujuća, po njenim riječima, što govori da se ne radi samo o incidentu.

– Žene koje trpe nasilje nisu samo žrtve te pojave već su izložene i brojnim društenim predrasudama, primjerice, kad je riječ o zapošljavanju. Dvije od tri radno sposobne  su nezaposlene, pa je nužno holistički pristupati društvenoj integraciji, ne samo ove već i drugih marginaliziranih grupa – rekla je Hodović.

Službenik za politička pitanja u Delegaciji Evropske unije u BiH Alessandro De Giacomo, koji je prisustvovao potpisivanju Memoranduma, je na konferenciji za medije naglasio potrebnu podršku svih u brobi protiv nasilja zasnovanog na spolnim razlikama.

– U Evropskoj uniji postoji gender akcioni plan koji stavlja naglasak na borbu protiv te vrste nasilja. Na borbu protiv ove pojave obavezuju i međunarodne konvencije, Istanbulska i druge. Podaci govore da je 48 posto žena u Bosni i Hercegovini prošlo neku vrstu nasilja od petnaeste godine, da broj onih koje traže zaštitu sigurnih kuća raste, odnosno da je tokom pandemije došlo do rasta te vrste porodičnog nasilja za 30 posto – kazao je Alessandro De Giacomo.

Jedna od potpisnica Memoranduma, direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz naglasila je da je jedno od osnovnih ljudskih prava “moći hraniti djecu i sebe i da nije sve u ovoj državi nemoguće” jer postoje mjere i mimo projekata da žene žrtve nasilja izađu iz začaranog kruga. Govoreći o projektu, rekla je da za 18 žena, pomoć u zapošljavanju znači budućnost i za gotovo 60-oro djece.

Projekat “Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici” provode Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje “Budućnost” iz Modriče s osnovnim ciljem da doprinesu realizaciji obaveza Bosne i Hercegovine iz Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, te nove sedmogodišnje strategije za prevenciju i borbu protiv ove vrste nasilja (u nacrtu).