Europska komisija je 5. marta predstavila Strategiju za ravnopravnost  između žena i muškaraca u Europi za period 2020. do 2025. godine. Strategija donosi pregled aktivnosti Europske komisije i njeno opredjeljenje da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sve EU politike. Radi se o prvoj strategiji Europske komisije u ovom području koja je temeljena na obećanju i političkim smjernicama njene predsjednice, Ursule von der Leyen da će se zalagati za Uniju ravnopravnosti. Strategija sadrži ciljeve kojima se do 2025. želi postići značajan napredak za rodno ravnopravnu Europu. Krajnji cilj je „Unija u kojoj žene i muškarci, djevojčice i dječaci sa svim svojim različitostima mogu slobodno birati svoje životne puteve, imati iste prilike za napredak, ravnopravno učestvovati u europskom društvu i voditi ga“.

Ciljevi Strategije su vezani za uklanjanje rodno-zasnovanog nasilja; borbu protiv stereotipa; uklanjanje rodnog jaza na tržištu rada; postizanje ravnopravnog učešća u različitim sektorima privrede; uklanjanje jaza između žena i muškaraca u brizi i njezi, i postizanje rodne ravnoteže u odlučivanju i politici.

Javno savjetovanje o ovom dokumentu otvoreno je do 27. maja 2020. godine.

Iako sadrži aktivnosti koje se odnose pretežito na prostor EU, Strategija je usklađena s europskom vanjskom politikom u području ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena.

Prijedlog Strategije na linku:

gender-equality-strategy-2020-2025_en