Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Indikatori za praćenje primjene odredbi Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izrađeni su u okviru regionalnog projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, realizovanog tokom 2012-2014. godine.

Skills

Posted on

4. Februara 2015.