Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou predstavlja veoma značajan korak u podršci funkcioniranju lokalnih komisija za ravnopravnost spolova i osoba u administraciji koje rade na tim pitanjima. Priručnik sadrži načine implementacije Zakona o...
Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise (u daljem tekstu: Priručnik) namijenjen je predstavnicima izvršnih i zakonodavnih tijela, ali i svim drugim učesnicima u kreiranju politika i propisa. Priručnik pruža korisne informacije i metodološke...
PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

Svrha ovog priručnika je da pruži informacije i praktičan alat koji će olakšati donosiocima odluka da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate djelotvornost odluka o raspodjeli javnih sredstava na rodno...