Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Prirucnik_propisiPriručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise (u daljem tekstu: Priručnik) namijenjen je predstavnicima izvršnih i zakonodavnih tijela, ali i svim drugim učesnicima u kreiranju politika i propisa. Priručnik pruža korisne informacije i metodološke upute koje mogu olakšati i osnažiti angažman svih aktera u procesu izrade propisa da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate implementaciju propisa iz perspective ravnopravnosti spolova u praksi.

Priručnik je izrađen u sklopu Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), kojeg fiinansira Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID), i provodi Centar za međunarodni razvoj za Državni univerzitet New York i organizacija Prava za sve, u okviru projektne saradnje.

Preuzmite Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise B / H / S

Skills

Posted on

12. Novembra 2015.