Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

,

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou predstavlja veoma značajan korak u podršci funkcioniranju lokalnih komisija za ravnopravnost spolova i osoba u administraciji koje rade na tim pitanjima. Priručnik sadrži načine implementacije Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i Akcionog plana o ravnopravnosti spolova BiH, usvojenog za period od 2013. do2017. godine.

Skills

Posted on

2. Novembra 2018.