Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini:postignuti napredak i izazovi. Analiza krivičnih postupaka pred Sudom Bosne i Hercegovine u periodu od 2005. do 2013. godine

Ovaj izvještaj analizira postignuti napredak, kao i prepreke koje se javljaju tokom  sprovođenja istraga, krivičnog gonjenja i suđenja pred pravosudnim institucijama Bosne  i Hercegovine (BiH) na državnom nivou u predmetima seksualnog nasilja počinjenog  u oružanom sukobu. U njemu se razmatra u kojoj su mjeri pravni okvir i postupci koji su  vođeni pred Sudom BiH uspješni u borbi protiv nekažnjivosti za zločine seksualnog nasilja.  Zaključak je izvještaja da općenito postoji istinska posvećenost pravosudnih organa BiH –  naročito Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH i Odjela I za ratne zločine Suda BiH – u osiguravanju pravde žrtvama seksualnog nasilja.

 

Skills

Posted on

9. Januara 2015.