PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

Svrha ovog priručnika je da pruži informacije i praktičan alat koji će olakšati donosiocima odluka da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate djelotvornost odluka o raspodjeli javnih sredstava na rodno...
Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik Ovaj priručnik polazi od pretpostavke da već postoji odgovarajuće razumijevanje pojma rod/gender, ciljeva strategije ravnopravnosti polova, načina na koje se manifestuje neravnopravnost polova, potreba za strukturalnim...
Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

Rodno budžetiranje Završni izvještaj Stručne grupe za rodno budžetiranje (EG-S-GB) Na osnovu prethodno pomenutih aktivnosti i kao dio vlastitih istraživanja stanja u pogledu ravnopravnosti polova i gender mainstreaming-a u državama članicama Savjeta Evrope, CDEG  je...
Rodno bužetiranje i mladi

Rodno bužetiranje i mladi

Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja je edukacijski, informativni i praktični resurs kojim će se služiti prvenstveno mladići i djevojke uključeni u izradu, praćenje i analizu...
Udžbenik za univerzitete

Udžbenik za univerzitete

Ovaj udžbenik predstavlja pionirsko djelo među akademskim publikacijama iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja u regiji, i uključuje jedinstvenu kombinaciju znanja četiri renomirane univerzitetske profesorice i ekspertice iz pet različitih zemalja. Udžbenik nudi...