24/05/2021

Udruženje građana „Nešto Više“, u partnerstvu sa organizacijom Amica Educa i saradnicima Gender Centar Vlade Federacije BiH i Gender centar Vlade RS, objavljuje rezultate Javnog poziva za opštinske/općinske i gradske uprave za učešće u programu obuke članova/ica komisija/odbora za ravnopravnost polova na lokalnom nivou, sa ciljem osnaživanja njihovih ličnih znanja i vještina, a u svrhu efikasnijeg rada navedenih komisija/odbora.

Na osnovu dostavljenih prijava, odlučeno je da će sljedeće općine/opštine/gradovi biti uključeni u projektne aktivnosti (abecednim redom):

RB Naziv općine/opština i/ili gradske uprave
1 Općina Bosanska Krupa FBiH, USK
2 Općina Busovača FBiH/SBK
3 Grad Derventa RS
4 Grad Gorazde FBiH, BPK
5 Općina Ilidža FBiH, KS
6 Općina Kalesija FBiH, TK
7 Opština Kalinovik RS
8 Općina Kupres FBiH, HBŽ
9 Opština Laktaši RS
10 Grad Mostar FBiH, HNK-Ž
11 Opština Nevesinje RS
12 Opština Novi Grad RS
13 Novo Sarajevo FBiH, KS
14 Grad Prijedor RS
15 Opština Prnjavor RS
16 Opština Šamac RS
17 Općina Tešanj FBiH, ZDK
18 Opština Teslić RS
19 Grad Tuzla FBiH, TK
20 Opština Vlasenica RS

 

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim lokalnim samoupravama koje su se prijavile na ovaj Javni poziv na zainteresovanosti i trudu uloženom prilikom podnošenja prijave.

Ova aktivnost se provodi u okviru projekta “„Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“” koji je podržan od strane Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

#Gender #EU #UGNV #NeštoViše #EUuBiH #Ravnopravnost #amicaeduca #gcfbih #gcrs

REZULTATI JAVNOG POZIV OPĆINAMA/OPŠTINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA U BiH ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA ČLANOVE/ČLANICE KOMISIJA/ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA – UG “Nešto Više” (nestovise.org)