Saopštenje za javnost Gender Centra Federacije BiH povodom održavanja Prve povorke ponosa, u Sarajevu, 8. rujna 2019. godine

Organizacioni odbor Povorke ponosa u Bosni i Hercegovini, najavio je održavanje Prve povorke ponosa, 8. septembra 2019. godine, u Sarajevu. Inicijativa o organiziranju ovog događaja, pokrenuta je od strane LGBTIQ zajednice, grupa aktivista i aktivistkinja iz Prijedora, Banja Luke, Sarajeva, Bijeljine, Tuzle i ostalih dijelova BiH. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice u BiH, organizira se pod sloganom Ima izać’!“, koji se referira na  “izlazak  iz ormara” (engl. coming out of the closet ili samo coming out) LGBTIQ osobe, a podrazumijeva otvoreno izražavanje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili spolnih karakteristika sebi ili drugima.

Ova Povorka ponosa ima za cilj ukazati na protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava LGBTIQ osoba i predstavlja borbu protiv nasilja, kao i jednak pristup javnom prostoru radi izražavanja svojih stavova i mišljenja kako je to zagarantirano Ustavom BiH i drugim domaćim i međunarodnim pravnim aktima.

Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine zabranjuju diskriminaciju pojedinaca ili grupa ljudi na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnih karakteristika i predviđaju sankcije za kršenje odredbi ovih zakona.

Gender Centar Federacije BiH pozdravlja izjave svih aktera koji izražavaju solidarnost s LGBTIQ zajednicom, posebice iz razloga, što Bosna i Hercegovina, kao članica Vijeća Evrope, je dužna svakom građaninu i svakoj građanki garantirati uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući i slobodu okupljanja, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju neophodne uvjete kako bi se ovaj događaj mogao održati mirno i dostojanstveno, kao i sve one koji obnašaju javne funkcije i uživaju povjerenje svih građana i građanki da vode računa o svojim izjavama i obraćanju u javnom prostoru, odnosno da se uzdrže od bilo kakvih izjava koje bi mogle biti tumačene diskriminirajućim ili izazvati mržnju prema LGBTIQ osobama. Pozivamo i sve građane i građanke da izraze svoju solidarnost i svojim sudjelovanjem pruže potporu održavanju Prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini.