Gender Centar FBiH u saradnji sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici SBK održao je dana 15. februara 2017. u Kiseljakudrugi radni sastanak za provedbu projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou

Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Sastanak je organiziran sa ciljem prezentiranja dosadašnjih aktivnosti koordinacionog tijela, kao i planiranjem budućih planova.

Pored rada koordinacionog tijela, dogovoreno je formiranje multisektoriskih timova na općinskim nivoima (svih dvanaest općina) i aktivnosti u njihovom okviru.

U toku je imenovanje i formiranje Stručnog tima za izradu Programa mjera na kantonalnom nivou.

Edukacija profesionalaca za rad sa žrtvama nasilja bit će održana u aprilu 2017. na Vlašiću, a slijedeći radni sastanak KT bit će održan na području općine Kreševo u junu mjesecu 2017.

Kiseljak 15.02.2017. III Kiseljak 15.02.2107. I