Gender Centar FBiH u saradnji sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici Srednjobosanskog kantona održao je dana 17.11.2016. u Vitezu Inicijalni radni sastanak za provedbu projekta Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou.

Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Na sastanku je prezentiran projekat i aktivnosti koje će biti realizirane u naredne tri godine kroz podršku radnim sastancima koordinacionih tijela i multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku u radu i realizaciji projekata na lokalnom nivou.

Na sastanku je urađen kratak pregled dosadašnjih aktivnosti i analiza stanja u oblasti nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja na području Srednjobosanskog kantona, te dogovoreni naredni koraci u implementaciji projektnih aktivnosti.