Žene su i dalje manje zastupljeni spol u zakonodavanoj vlasti na svim nivoima i u prosjeku  zastupljenost ne prelazi Zakonom utvrđenih 40%. Iako se na kandidacijskim listama političkih  partija na Općim izborima 2010. godine, pojavio najveći broj kandidatkinja, u odnosu na dva ranija izborna ciklusa, to ipak nije uticalo na povećanje broja žena na pozicijama donošenja odluka. U Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BIH, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Narodnoj skupštini RS žene čine oko 21% svih izabranih zastupnika.

mapa_bih_izborne jedinice_2010-rezultati

Mapa: Zastupljenost žena u Parlamentarnoj skupštini BiH – broj izabranih žena i muškaraca prema izbornim jedinicama

U šest komisija Predstavničkog doma PSBiH od 54 člana/ice 13 je žena i nema niti jedna predsjednica komisije. U 6 zajedničkih komisija PSBiH od 72 člana/ice 14 je žena i to na  poziciji predsjednice su 3 žene, prve zamjenice 3, druge zamjenice 1 i članice 7 žena. Žene se nalaze na poziciji predsjednica zajedničkih komisija za odbranu i sigurnost BiH, za  ekonomske reforme i razvoj i za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice,  azil i etiku. U 3 komisije Doma naroda PSBiH od 18 članova/ica, 3 su žene, niti jedna  predsjednica, a samo jedna druga zamjenica.