#MeToo  2018

Saopštenje za javnost – Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine:

8. ožujak/mart  – Međunarodni dan žena

Na današnji dan, u povodu obilježavanja 8.ožujka/marta, Međunarodnog dana žena, prisjećamo se mnogih žena prije nas koje su imale hrabrost, odlučnost  i istrajnost u svojoj borbi za promjenu svijeta i slavimo ekonomska, politička, i društvena dostignuća svih žena diljem svijeta

Premda je ostvaren određeni napredak, niti jedna zemlja ne može se pohvaliti potpunim odsustvom rodne diskriminacije, čak ni u najrazvijenijim demokracijama. Nejednake mogućnosti prisutne su još uvijek u svakom segmentu javnog i privatnog života, kao i kontinuirano nasilje nad ženama u svim oblicima njegove pojavnosti.

Žene daju veliki doprinos društvu i zbog toga im je potrebno omogućiti da ostvare sve svoje potencijale. Pitanje položaja žena, pitanje je temeljnih civilizacijskih vrijednosti inheretnih dostojanstvu svakog ljudskog bića i pokazatelja vjerodostojnosti provedbe naše politike ravnopravnosti spolova i zaštite prava žena.

Stoga, pozivamo sve partnerske institucije, nevladin i privatni sektor da još jednom potvrde svoju posvećenost, ostvarivanju jednakih prava i mogućnosti za žene i muškarce u našem društvu, koja prije svega, treba biti usmjerena na uspostavljanje klime rodnog pariteta u javnom i političkom životu, eliminaciju negativnih rodnih stereotipa i nasilja, izgradnju pozitivnog vizibiliteta žena, kao i na izgradnju uzajamnog povjerenja i zajedničkih akcija, te odavanje priznanja dostignućima žena.

Gender Centar Federacije BiH čestita svim ženama u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta ovaj važni Dan.

Budite jake, hrabre i istrajne u ostvarivanju vaših ciljeva!