Predstavljamo Vam publikaciju Strateškom pristupu uspjehu kandidatkinja u izbornim kampanjama (dostupna samo na BHS jeziku) koja je nastala zajedničkim naporima UNDP i UN Women ureda u Bosni i Hercegovini, uz nemjerljiv doprinos projektnih partnera, kao i stručnjaka i stručnjakinja u oblasti liderstva i političkog učešća žena.

Ova publikacija je izrađena u sklopu projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Švedska Vlada, a implementiraju UNDP i UN Women u partnerstvu sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Centralnom izbornom komisijom BiH, Gender centrom Federacije BiH, Gender centrom Republike Srpske i Parlamentarnom skupštinom BiH.

Brošuru koju možete preuzeti klikom ispod teksta, nastala na osnovu nalaza i zaključaka Polazne studije i nudi praktične informacije i upute koje mogu pomoći kandidatkinjama u razumijevanju izbornog sistema i uticaja rodnih predrasuda i stereotipa biračkog tijela, kao i da razviju vlastiti pristup koji može povećati njihove šanse za uspjeh u izbornom procesu.

Brošura o Strateškom pristupu uspjehu kandidatkinja u izbornim kampanjama