EDUKACIJA

PISANJE PROJEKATA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizuje projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

U okviru navedenog projekta jedna od aktivnosti je jednodnevna edukacija o pisanju projekata, realizaciji projektnih aktivnosti, monitoringu i izvještavanju.

Edukacija se organizira u dvije grupe za stručnjake različitih stručnih profila sa područja Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona.

Cilj edukacije je sticanje znanja o:

 • Pisanju projekata:
  • Europski fondovi
  • Ostali donatori
 • Upravljanju projektima
 • Monitoringu
 • Izvještavanju

Način rada:

 • Teorijski okvir
 • Rad u malim grupama
 • Praktičan rad
 • Razmjena iskustava

Trajanje edukacije:

 • Edukacija se provodi u trajanju od jednog dana

Učesnici:

 • Različiti stručni profili predstavnici institucija i nevladinih organizacija s područja Kantona 10 i Srednjobosanskog kantona (dvije grupe)

Opis poslova za edukatore:

 • Priprema i plan jednodnevne edukacije
 • Izrada dnevnog reda/sadržaja edukacije
 • Priprema teorijskog dijela
 • Priprema vježbi/praktičnog rada
 • Pisanje izvještaja o provedenoj edukaciji

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u radu
 • Posjedovanje znanja o pisanju projekata, monitoringu i izvještavanju
 • Iskustvokao edukator/predavač o pisanju projekata, monitoringu i izvještavanju

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o posjedovanju radnog i predavačkog iskustva o pisanju projekata, monitoringu i izvještavanju
 • Plan rada/Sadržaj edukacije

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do petka 27.4.2018.  na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba.