JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

  JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za izradu Akcionog plana za realizaciju zaključnih napomena o implementaciji...
Javni poziv za konsultantske usluge

Javni poziv za konsultantske usluge

  JAVNI POZIV   za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine” Podrška Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i...
JAVNI POZIV –  konsultant za javne nabavke

JAVNI POZIV – konsultant za javne nabavke

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje...
Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta...