Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru FIGAP II Programa za period 2018.-2020.  (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini), a prema planu za 2020. podržao je provođenje Edukacije za voditelje psihosocijalnog tretmana počinitelja rodnozasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici za profesionalce u centrima za mentalno zdravlje, a koju je organiziralo Federalno ministarstvo zdravstva.

Edukacija je realizirana kroz četiri modula u trajanju po tri dana i na osnovu dokumenta „Psihosocijalni tretman počinitelja rodnozasnovanog nasilja – Modul za obuku“ koji je razvijen od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj edukacije je:

  • Educiranje profesionalaca za vođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja
  • Senzibilizacija profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja
  • Osnaživanje profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja
  • Jačanje profesionalne saradnje stručnjaka različitih stručnih profila
  • Razmjena znanja i vještina profesionalaca
  • Osposobljavanje profesionalaca za provođenje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja

Edukaciju je uspješno završilo devet profesionalaca (psiholozi, socijalni radnici i psihijatri) iz Centara za mentalno zdravlje pri J.U.Dom zdravlja Gračanica, Sarajevo, Tomislavgrad, Kiseljak, Sanski Most, Tuzla, Zenica, Kakanj i Zavidovići.