Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predala je Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) softver za vođenje elektronske baze podataka o predmetima nasilja u porodici, na ceremoniji održanoj 1. oktobra 2018. godine u Sarajevu.

Misija je, 2014. godine, pružila podršku u izradi baze podataka o predmetima nasilja u porodici u FBiH, koja je nadležnim organima pomogla da odgovore na takve pojave, ali istovremeno i olakšala socijalni i psihološki teret koji nose žrtve.

„Prikupljanje podataka, kao dragocjen i veoma važan element procesa prevencije nasilja u porodici, jedan je od načina da se osigura efikasna analiza provedbe politika rada, izvrši procjena kvaliteta usluga podrške i zadovolje međunarodni standardi“, izjavio je šef Misije OSCE-a u BiH, Bruce G. Berton.

Direktorica Gender centra FBiH, Ana Vuković, istakla je značaj upotrebe elektronske baze podataka, koja povezuje policijske organe, centre za socijalni rad, sigurne kuće i SOS linije za pomoć. „Elektronska baza podataka olakšat će rad osoblja koje djeluje u ovoj oblasti, te smanjiti dodatni teret koji nose žrtve nasilja u porodici, jer će upotrebom softvera biti potrebno da žrtve samo jednom odgovore na niz pitanja tokom trajanja postupka pružanja pomoći i zaštite“.