Broj: 03-45-1-06-3/24

Sarajevo, 22.01.2024. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

N/r Ramo Isak, ministar

Federalno ministarstvo pravde

N/r Vedran Škobić, ministar

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

N/r Adnan Delić, ministar

Federalno ministarstvo zdravstva

N/r Nediljko Rimac, ministar

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

N/r Jasna Duraković, ministrica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

N/r Sanja Vlaisavljević, ministrica

Agencija za državnu službu FBiH

N/r Refik Begić, direktor

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

N/r Arben Murtezić, direktor

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

N/r Siniša Skočibušić, dr. med., direktor

Federalni zapod za zapošljavanje

N/r Helena Lončar, direktorica

PREDMET:   Informacije za izvještaj o provođenju Akcionog plana za unaprijeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, traži se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 27. jula 2022. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021. – 2023. godine (Akcioni plan), a uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Akcionim planom, institucije i organi nadležni za provođenje Akcionog plana na nivou institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta obavezne su sarađivati, razmijenjivati informacije i usklađivati aktivnosti, kao i redovno izvještavati o postignućima i ostalim pokazateljima u cilju izrade jedinstvenog izvještaja o napretku Akcionog plana.

Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica BiH, u skladu sa Akcionim planom a kao nadležna isntitucija, priprema izvještaj o provedbi za period 2021-2023.g., te na osnovu informacija prikupljenih od institucija na svim nivoima vlasti u BiH izrađuje objedinjeni izvještaj, i dostavlja Vijeću ministara BiH na usvajanje. Također, isti proces za institucije Federacije BiH vodi Gender Centar Federacije BiH te upućuje Agenciji za ravnopravnost spolova, MLJPI BiH na dalje postupanje.

U svrhu prikupljanja informacija, kreiran je instrument za monitoring i izvještavanje o provedbi Akcionog plana – excel tabela ( prilog 1 – tabela za izvještavanje) koja je dostavljana i u digitalnoj formi putem emaila, a ista se može  preuzeti i na web stranici Gender Centar FBIH – www.gcfbih.gov.ba;

Ljubazno Vas molimo da u tabelu kao prilog predmetnog akta, unesete informacije o aktivnostima prema nadležnosti institucije, fokusirajući se na izvještavanje prema pokazateljima navedenim u koloni “C”, kao i da sve ostale relevantne informacije u narativnom obliku unesete u kolonu “N” (komentar), i dostavite Gender Centru FBIH nadalje do 25.02.2024. godine i to na email lejla.hodovic@gcfbih.gov.ba.

Tabelu preuzeti ispod _

S poštovanjem,

                                                                                                                                     Ravnateljica

                                                                                                                                     Ana Vuković

Dostavljeno:

  • naslovu
  • a/a