Dana 5.11.2021. godine održan je četvrti radni sastanak Izvršnog tima, Tematske grupe i Partnerske grupe za konsultacije povodom izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. Na sastanku je dogovoreno da se ostvarivanje vizije Strategije: „Bosna i Hercegovina kao društvo sa nultom tolerancijom na nasilje, sa održivim sistemom preventivnog djelovanja, prepoznavanja, postupanja i zaštite u slučajevima nasilja i podjednako dostupnim pravovremenim instutucionalnim odgovorom na nasilje!“, realizuje u okviru strateških ciljeva: CILJ 1: Uspostaviti efikasan multisektorski mehanizam za sveobuhvatno preventivno djelovanje; CILJ 2: Unaprijediti sistem sveobuhvatne i efikasne zaštite žrtava nasilja u porodici; CILJ 3: Osigurati pravovremene i odgovarajuće istražne i pravosudne radnje; Cilj 4: Uspostaviti sistem koordinisanih politika. Strategija prati oblasti koje su obuhvaćene Istanbulskom konvecijom, stoga je diskusija išla u pravcu unapređenja situacione analize, kao i predloženih mjere radi dostizanja zadatih ciljeva, te iznalaženja najboljeg odgovora na izazove implementacije međunarodnih standarda u praksi. Također, dogovoreno je da se nakon dostavljanja dodatnih komentara radnih tijela na tekst Strategije pokrene proces javnih konsultacija.