Izvještaj o implementaciji petogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Izvještaj o implementaciji petogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/18). Izvještaj daje pregled stanja o preventivnom djelovanju, postupanju i borbi protiv nasilja u porodici u oblastima definiranim Strategijom (socijalna i dječija zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita, sigurnost, pravosuđe, statističke evidencije, specifični servisi zaštite i rehabilitacije žrtava nasilja u porodici i razvijanje multidisciplinarnog pristupa pomoći žrtvi nasilja u porodici). Također, daje se kontinuiran prikaz definiranih dugoročnih i srednjoročnih indikatora za praćenje Strategije, te opis realizacije pet strateških ciljeva, uz preporuke za naredni strateški dokument.