JAVNI POZIV – STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizuje projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekt ima za cilj podržati rad kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

U okviru navedenog projekta Gender Centar FBiH objavljuje javni poziv za angažman osobe za statističku obradu podataka –izradu SPSS statističke obrade razvoja i kretanja projekta u smislu uključenosti pojedinih kategorija – Analiza.

Opis poslova:

 • Priprema i plan Izvještaja
 • Obrada u SPSS
 • Analiza deset događaja u okviru projekta
 • Procijenjeno oko 500 unosa
 • Izrada Izvještaja

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema (fakultet društvenog smjera)
 • Poznavanje SPSS ili sličnog statističkog programa

Izvještaj treba da sadrži analizu slijedećeg sadržaja:

 • Ukupan broj učesnika po kantonima
 • Broj učesnika po događajima po kantonima
 • Ukupan broj po događajima učesnika po općinama
 • Broj po događajima učesnika po općinama
 • Ukupan broj učesnika i broj po događajima po kategorijama: socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, nvo, zastupnici u skupštinama, političke partije
 • Broj po događajima učesnika po kategrijama: socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, nvo, zastupnici u skupštinama, političke partije
 • Broj različitih osoba koje su učestvovale u događajima
 • Broj različitih učesnika koji su učestvovali po kategorijama: socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, nvo, zastupnici u skupštinama, političke partije

Vremenski okvir:

 • Novembar-decembar 2017.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Fakultetska diploma

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do petka 10. novembra 2017. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba