Postoji više načina kako se možete zaštiti od seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola.

 

Neformalni načini zaštite

 Razgovor sa osobom koja se ponaša na neželjeni način

Ako je moguće razgovarajte sa osobom koja se ponaša na neželjeni način i pokušajte objasniti koja vrsta ponašanja za vas predstavlja seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola, na radnom mjestu.

 Preporuke za razgovor sa osobom koja se ponaša na neželjeni način

  • Suočite se sa osobom koja se ponaša na neželjeni način i pokušajte razgovarati licem u lice
  • Obavite razgovor i objasnite da je razgovor povjerljiv
  • Objasnite ponašanje te osobe, a koje vas uznemirava i kako se osjećate zbog toga
  • Zahtjevajte da ta osoba prestane sa ponašanjem koje smatrate neželjenim
  • Dajte priliku osobi da odgovori na sve vaše navode

Razgovor sa nadređenim

Ako je moguće razgovarajte sa vašim nadređenim ili sa nadređenim osobi za koju smatrate da se ponaša na neželjeni način. Predočite sve situacije u kojima je došlo do ponašanja   koje za vas predstavlja seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola, na radnom mjestu.

 Preporuke za razgovor sa nadređenim

  • Ukoliko je to prikladno objasnite da li ste se suočili sa osobom koja se ponaša na neželjeni način
  • Predložite nadređenom kako želite da nastavite sa vašim problemom tj. da li želite da nadređeni razgovara sa osobom koja se ponaša na neželjeni način ili da li želite podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

Formalni načini zaštite od seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu

Budući da seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola predstavljaju povredu službene dužnosti, u skladu sa propisima koji uređuju prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih osoba u institucijama BIH, formalni načini zaštite je

  • podnošenje prijave/zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka;
  • podnošenje prijave/tužbe nadležnom organu.

U skladu sa propisima koji uređuju prava, dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih osoba, djela seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola su definirana kao povreda radne dužnosti koja povlači disciplinsku odgovornost.

Podnošenje zahtjeva/prijave za pokretanje disciplinskog postupka

Zahtjev/prijava za pokretanje disciplinskog postupka se podnosi u skladu sa odgovarajućim propisom kojim je uređen disciplinski postupak. Pored obaveznih elemenata koji sadrži svaki zahtjev/prijava zahtjevi kojima se traži utvrđivanje odgovornosti zbog seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola veoma je značajno navesti sve elemente ovih djela.