Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovinie nastavile su da aktivno rade na promociji ravnopravnosti spolova u sastavu oružanih snaga. U svom posljednjem Javnom oglasu za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine, državno je ministarstvo obrane postavilo dobar primjer kad je riječ o poštivanju načela ravnopravnosti spolova.

Od ukupnog broja pripadnica Oružanih snaga, žene su procentualno zastupljene sa 5,4%.

Akcionim planom za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini, definisane su aktivnosti koje imaju za cilj afirmiranje žena u vojnim i policijskim snagama. Prema ovom Javnom oglasu za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine za popunu će biti odabrani najuspješniji kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete za raspoređivanje na nova upražnjena formacijska mjesta a pri tome će se voditi o nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti.

U cilju održivog povećanja broja žena kao manje zastupljenog spola u sastavu Oružanih snaga BIH značajno je napomenuti da je Pravilnik o prijemu u vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine u potpunosti je usklađen Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini u tom pogledu.

Uvažavajući različite biološke karakteristike osoba muškog i ženskog spola Norme za testove provjere fizičke spremnosti za prijem u vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljene su prema spolovima. Na taj način testiranja se obavljaju na način da se osigura primarna uloga pripadnika i pripadnica oružanih snaga koja se odnosi na učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, te pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima ali se izbjegava diskriminacija na osnovu spola koja bi bila moguća u slučaju da testovi ne uvažavaju biološke razlike između osoba muškog i ženskog spola.

Ministarstvo odbrane BIH konstatuje da je evidentan trend povećanja interesa osoba ženskog spola za prijem u Oružane snage BiH. U nastojanju da se poveća broj žena, profesionalnih vojnika, u Planu petogodišnjeg razvoja Oružanih snaga u BiH za period 2010.-2015.godine, predviđeno je povećanje zastupljenosti žena na 10%. Promoviranjem vojnog poziva, i preduzimanjem mjera pozitivne akcije nastoje se eliminisati predrasude zasnovane na ideji inferiornosti ili superiornosti bilo kojeg spola.

Pripadnice Oružanih snaga BIH ravnopravno učestvuju u svim aktivnostima u zemlji i inostranstvu. Tako je tokom obilježavanja 8. marta dana Žena 2013. godine potporučnica Marija Miličević govoreći o svojim iskustvima u šestomjesečnoj misiju u afganistanskoj provinciji Helmand od početka travnja do konca rujna 2011. godine naglasila da pripadnice mirovnih misija mogu jednako odgovorno obavljati sve zadatke kao njihove muške kolege ali i da istovremeno doprinose zajedničkom naporu očuvanja mira.

„Ponekad smo iznosile dosta veći teret, jer smo dovoljno poznavale engleski jezik, pa smo zbog toga u većini slučajeva bile angažirane na glavnoj kapiji ili obnašale dužnost ”runnera”.“