Multisektorska edukacija „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“, 27.-28.9.2018.

U okviru realizacije UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“.

U okviru navedenog projekta Gender Centar Federacije BiH je u periodu 27.-28. septembra/rujna 2018. u Međugorju, Etno selo Herceg, organizirao multisektorsku edukaciju „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“.

Multisektorska edukacija organizirana je za predstavnike institucija Zapadnohercegovačkog kantona i to: centri za socijalni rad, policijske stanice, pravosuđe, obrazovne ustanove, općinske/gradske službe, ministarstva i ostali.

Edukacija je obuhvatila slijedeće oblasti:

  • Uloga policije u slučajevima nasilja
  • Uloga socijalne zaštite u slučajevima nasilja
  • Uloga pravosuđa u u slučajevima nasilja
  • Uloga zdravstvenih ustanova u slučajevima nasilja
  • Uloga obrazovnih ustanova u slučajevima nasilja
  • Uloga nevladinih organizacija u slučajevima nasilja (sigurna kuća, sos telefon)
  • Uloga medija u slučajevima nasilja
  • Zakonski propisi i procedure, baze podataka