Gender Centar Vlade Federacije BiH u saradnji sa kantonalnim koordinacionim tijelima za prevenciju, borbu i zaštitu od nasilja u porodici organizirao je u Jajcu 12. i 13. decembra 2016. dvodnevnu multisektorsku edukaciju za predstavnike/ce nadležnih ustanova, institucija i nevladinih organizacija sa područja Srednjobosanskog kantona koji se bave problemom nasilja u porodici i rodnozasnovanim nasiljem, te u Kupresu 14. i 15. decembra 2016. godine dvodnevnu multisektorsku edukaciju za predstavnike/ce Kantona 10.

Multisektorska edukacija je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“.  Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Multisektorskom edukacijom obuhvaćene su slijedeće oblasti: policija, socijalna zaštita, pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, nevladine organizacije (sigurne kuće) i mediji.  Na edukaciji su prezentirane uloge pojedinih institucija i iskustva stručnjaka navedenih oblasti u okviru problema nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja.