Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa Komisijom za jednakopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo realizovali su tematsku sjednicu o temi “Stanje kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, kojoj su prisustvovali predstavnici ključnih institucija u lancu zaštite žrtava i gonjenju počinilaca nasilja nad ženama i u porodici Kantona Sarajevo.

Kako je istaknuto tokom sjednice, cilj je da Komisija u okviru svoje nadležnosti, poduzme sve mjere s ciljem sagledavanja odgovora u pogledu zaštite žrtava i gonjenja počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici zbog slučaja ubistva žene, i drugih članova zajednice, koji se nedavno dogodio u Gradačcu, ali i zbog sličnih prethodnih slučajeva koji se dešavaju u BiH uključujući i još jedno ubistvo i pokušaj ubistva žene koje se desilo ove sedmice.

Sjednici su pored članica i člana komisije prisustvovali: premijer KS Nihad Uk, ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije KS, Kantonalnog tužilaštva, Fondacije lokalne demokratije Sarajevo i Sigurne kuće, te ekspert za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

Predsjednica Komisije i zastupnica u Skupštini KS Vildana Bešlija rekla je da je ubistvo žene ili femicid najteži oblik rodno-zasnovanog nasilja, odnosno nasilja nad ženama, kojem obično prethodi emotivna veza između počinioca i žrtve i nasilje u porodici, a počinilac je (bivši) partner žrtve.

“Nasilje u porodici, ili intimnoj partnerskoj vezi, je najsnažnija determinanta femicida. Upravo zbog toga su napori u pogledu sprečavanja ponavljanja nasilja u porodici najveća mogućnost za sprečavanje femicida. Nasilje u porodici koje prethodi femicidu je u pravilu veoma nasilno sa značajnim fizičkim posljedicama i prijetnjom smrću. Zato smo danas tu, da sagledamo trendove u pogledu izricanja i provođenja zaštitnih mjera, te gonjenja počinilaca krivičnih djela nasilja u porodici, nasilja nad ženama, nasilja na osnovu spola uključujući i slučajeve ubistva žena, odnosno femicid, na području Kantona Sarajevo”, rekla je Bešlija.

Dodala je da se ponekad stiče dojam da je femicid nekažnjiv, ali da to nije tačno. U slučajevima femicida s prethodnim zlostavljanjem člana porodice, zapriječena je kazna zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora (član 222.6 KZFBIH) ili maksimalno 45 godina zatvora, što je najveća moguća zapriječena kazna prema krivičnim zakonima u BiH.

“Prošle godine je jedan počinilac femicida, Eldin Hodžić, osuđen na 35 godina zatvora. Taj predmet su istražile, gonile i presudile upravo institucije s kojima smo danas razgovarali. Vjerujem da ćemo nakon ovakvih sjednica utvrditi zajednički pravac djelovanja, kako bi nadležne institucije mogle da unaprijede efikasnost svoga rada, ali istovremeno i da pošaljemo poruku javnosti da niti jedna žrtva neće ostati bez zaštite, niti će ijedan počinilac ostati nekažnjen”, istakla je Bešlija, dodavši da će naredna skednica Komisije biti održana 1. septembra.

Lejla Hodović iz Ureda za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Vlade FBiH (Gender centra Vlade FBiH), kazala je kako moramo biti svjesni da je saradnja između kantonalnog nivoa vlasti i institucija FBiH u ovom procesu neizbježna, te da je bitno izaći sa određenom strategijom koja će zaista pomoći žrtvi nasilja u porodici, odnosno neposrednim žrtvama, a to su djeca.

“Pozivam i druge kantone da preslikaju način saradnje između kantonalne skupštine, kantonalnih ministarstava i federalnih institucija. Ispred FBiH mogu da najavim da ćemo se već sljedeće sedmice vidjeti na pressu u našoj zgradi. Dakle, krivični zakon koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri, u saglasnosti s ministrom pravde FBiH, bit će povučen i ponovo na adekvatan i transparentniji način procesuiran od strane profesionalaca, u skladu sa svim odredbama Istanbulske konvencije i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Također, bitan nama je i Porodični zakon. Imamo u planu da od septembra formiramo radnu grupu, posebno u dijelu koji se odnosi na definiciju porodice. Ona kroz sva tri ova zakona mora biti jednaka. Pored toga, ne zaboravimo slučaj nasilja na radnom mjestu u Jablanici. Svima nam je lekcija da dosljedno primjenjujemo zakone koje imamo, koji su dobri i adekvatni, ali da je suštinski bitna njihova primjena. Zaključci koje smo danas prezentirali tiču se operativnog dijela primjene i unapređenja svega onoga što mi u BiH trebamo poduzeti”, rekla je Hodović.

Premijer Uk rekao je da mu je zadovoljstvo što različiti izvještaji, prvenstveno strukovnih udruženja i nevladinih organizacija, pokazuju da je Kanton Sarajevo najviše odmakao u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici, te da u KS postoje različiti mehanizmi koji se bave ovom problematikom.

“Jedini smo kanton u FBiH koji je preuzeo na sebe stopostotno finansiranje sigurnih kuća, koje su utočište osobama koje su pretrpile nasilje. Uvidjevši da nije isključivi problem zbrinjavanje takvih osoba, identifikovali smo i naredne korake, tako da preko Centra za socijalni rad, KS preuzima brigu o ženama kroz plaćanje stanarine, režija i osiguranje egzistencije, kako se ne bi vratile nasilniku. Takođe, utvrdili smo protokol u borbi protiv nasilja zasnovanom na spolnom osnovu. Sve pobrojano nije dovoljno, te svaka nova sjednica na ovu temu će sigurno doprinijeti prevenciji i smanjenju stepena nasilja, kako bi nam se ne bi dešavale situacije iz Gradačca ili Jablanice”, rekao je premijer Uk.

Tokom sjednice predstavljena je radna verzija zaključaka, koji će nakon razmatranja relevantnih institucija i usaglašavanja biti usvojeni naredne sedmice na sjedinici Komisije i predstavljeni javnosti.

1. Prioritetno poduzimanje svih radnji iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica po svakoj prijavi nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u kojem  na će se na prvo mjesto staviti žrtva uključujući i posredne žrtve nasilja.

2. Osiguravanje donošenja i provođenja mjera zabrane i zaštitnih mjera za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu sa Krivičnim zakonom FBiH i Zakonom o krivičnom postupku FBiH, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

3. Izrada sveobuhvatne procjene ugroženosti žrtve, te poduzimanje svih radnji iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica, kako bi se osiguralo dosljedno provođenje mjera zabrane i zaštitnih mjera.

4. Dosljedno provoditi sve radnje na istraživanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela nasilja nad ženama i nasilja u porodici (krivična djela iz KZFBiH, a prema katalogu djela iz Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) uključujući i dokumentovanje svih incidenata nasilja koji su prethodili prijavi.

5. Kreiranje sigurnog i ohrabrujućeg okruženja za žrtvu nasilja nad ženama i nasilja u porodici u svim fazama (prijave, istrage i sudskog postupka) i pružanja svih informacija o njihovim pravima i obavezama, uključujući i pravo na postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva.

6. Adekvatno kvalifikovanje i prikupljanje svih potrebnih dokaza u slučajevima ubistva žene, kako bi se primjenio Krivični zakon FBiH i osigurala opća prevencija ovih djela.

7. Provođenje internih kontrolnih mehanizama u slučaju ubistva žene od strane svih institucija u lancu zaštite žrtava i gonjenju počinilaca nasilja nad ženama i u porodici, kako bi se procijenila adekvatnost odgovora na eventualne prethodne incidente nasilja.

8. Dosljedno provođenje specijalističke obuke o uzrocima i rodno-osjetljivom pristupu slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici u plan u svim institucijama lancu zaštite žrtava i gonjenju počinilaca.

9. Redovno praćenje stanja kriminaliteta i sigurnosti u pogledu nasilja nad ženama i u porodici između ostalog i kroz sastanke Operativnog foruma, te dostavljanje godišnjeg izvještaja Skupštini KS putem Komisije za jednakopravnost spolova.

10. Koordinacija s međunarodnim organizacijama u cilju koordinacije i zajedničkih projekta na temu zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama.